Vilka fordon måste utrustas med en så kallad lgf-skylt

by baggu

Vad är en lgf-skylt?

Vet du vilka fordon som måste utrustas med en så kallad lgf-skylt? Låt mig hjälpa dig att tydliggöra detta. Lgf står för långsamgående fordon och skylten är en symbol för detta. Det här är de flesta vanligt i synnerhet för fordon som inte överstiger en högsta hastighet på 30 km/tim.

Fordon som kräver lgf-skyltar

En lgf-skylt behövs främst för fordon som tyngre lastbilar, tunga släpvagnar, arbetsmaskiner och traktorer. Men det är inte bara dessa fordon som måste ha en lgf-skylt, det finns en hel lista av fordon som är underpliktiga att ha denna skylt.

Här kommer en fördjupad lista i en tabellformat över vilka fordon som måste utrustas med en lgf-skylt.

Fordon Maxhastighet Kräver lgf-skylt
Traktor 30 km/h Ja
Tung lastbil 30 km/h Ja
Arbetsmaskin 30 km/h Ja
Tunga släpvagn 30 km/h Ja

Slutorden

Så, nu vet du vilka fordon som kräver en lgf-skylt! Men kom ihåg, det är inte bara hastigheten som avgör. Andra parametrar, som fordonets tjänstevikt och användningsområdet, spelar också en roll. Bäst är att alltid hålla sig uppdaterad med Transportstyrelsens senaste direktiv.

Relaterade inlägg