Hur många vargar finns det i Sverige

Hur många vargar finns det i Sverige?

by baggu

Vargens vara eller ickevara har länge varit en het debatt i Sverige. Vissa oroar sig för att vargen utgör en fara för boskap och människor, medan andra andra tycker att vargen ska få vara i fred och att den är en naturlig del av naturen. När vargattacken på Kolmården inträffade år 2012 fick både vargdebatten och debatten om vilda djur i fångenskap nytt liv.

Men när debatten är så kraftig och het kan man ju undra “hur många vargar finns det i Sverige, egentligen?” På vissa verkar det ju finnas varg som lurar i varenda skogsdunge, redo att äta upp skolbarn och tamkatter. Det är inte riktigt samma bild som Naturvårdsverket målar upp. Enligt deras hemsida fanns det under 2021 och 2022 cirka 460 vargar i Sverige. 

Hur många vargar fanns det i Sverige 2015?

Vargbeståndet har varit kraftigt ansatt, men även på stadig tillväxt under vissa år. En tillbakablick ger en tydlig bild.

  • Hur många vargar fanns det i Sverige 2015? Cirka 415 stycken. 
  • Hur många vargar fanns det i Sverige 2016?? Cirka 350 stycken. 
  • Hur många vargar fanns det i Sverige 2017? Cirka 355 stycken.
  • Hur många vargar fanns det i Sverige 2018? Cirka 305 stycken.

För några hundra år sedan fanns det varg i nästan hela Sverige, men fram till 1960-talets jagades de så kraftigt att de nästan blev helt utrotningshotade. År 1966 fridlystes vargen och då fanns det färre än tio vargar i hela Sverige. Med det i åtanke är det en nästan mirakulös återhämtning vargstammen har åstadkommit. Från mindre än tio till över fyra hundra!

Relaterade inlägg