Hur mycket väger en elefant?

by baggu

Det finns olika sorters elefanter i världen:

  • afrikansk elefant/skogselefant
  • savannelefant/stäppelefant
  • asiatisk/indisk elefant

Därför behöver man dela in denna fråga i flera. Den tyngsta elefant som hittills påträffats i modern tid vägde ca 10 ton. Nedan följer dock lite mer normalspann för de olika arterna.

Hur mycket väger en afrikansk elefant?

Skogselefant är ofta något mindre än andra elefanter. Hannar blir ca 2,5 meter höga och väger som vuxen elefant i genomsnitt 2700 kg. De kan dock väga upp till 6000 kg. Honor blir ca 2,1 meter höga och kan väga upp till ca 3000 kg.

Hur mycket väger en savannelefant?

Hannar blir i genomsnitt 3,2 meter höga och väger som fullvuxen elefant runt 6000 kg. Det finns dock enstaka hannar som väger upp till 9 ton. Honor blir i genomsnitt 2,5 meter höga och väger runt 2200 kg. Enstaka honor kan väga upp till 6 ton.

Hur mycket väger en indisk elefant?

Indiska eller asiatiska elefanter blir 2 till 3,4 meter höga. Hannar väger i genomsnitt 5400 kg medan honor i genomsnitt väger 2700 kg. Det finns dock enstaka djur som väger upp till ca 4 ton.

Hur mycket väger en elefant när den föds?

Informationen ovan är alltså hur mycket en vuxen elefant väger. En bebis elefant väger såklart betydligt mindre. Ungefär 80-120 kg väger en elefant när den är nyfödd. Den rätta benämningen för en bebis elefant är elefantkalv.

En elefant är dräktig  i 22 månader. Ungen diar sen sin mamma i 3 till 4 år även om den kan överleva på fast föda redan efter 2 år om den behöver.

Relaterade inlägg