Roliga saker med det svenska språket

by baggu

Det svenska språket pratas av ungefär 10 miljoner människor över hela världen, men med den absoluta majoriteten boendes inom den svenska landsgränsen. Det är ett språk som många älskar och som många känner sig hemma med, men det är också ett språk som kan framstå lite lustigt i andras öron. En del menar exempelvis på att det låter som att svenskar sjunger när de pratar. Läs artikeln för att lära dig fler roliga saker om det svenska språket.

Det är alltid spännande med språk. Det finns många människor som ägnar stora delar av sitt liv till att lära sig olika språk och som sätter en stolthet i att förstå så mycket som möjligt av när andra människor pratar på sitt eget språk. Men det kan också vara komplicerat med språk, eftersom varje språk är unikt på sitt sätt.

Det finns många saker som är roliga med det svenska språket. Som att svenskan är ett språk med väldigt många vokaler, framför allt i jämförelse med språk som svenskan är besläktade med. Det finns exempelvis nio stycken olika vokaler, som kan användas både som korta och långa vokaler. Det i sig gör att det kan finnas ord som stavas på precis samma sätt, men som uttalas helt olika beroende på hur man använder sig av den långa eller korta vokalen. Det går att jämföra med det spanska språket som bara använder sig av fem vokaler. Den stora skillnaden är såklart å, ä och ö, men också det faktum att man i det svenska språket använder korta och långa vokaler.

En annan sak som är lite speciellt med just det svenska språket är att man inte riktigt kan dela in det i antingen ett syntetiskt eller analytiskt språk, utan det är ett språk som har lite drag från både och. Det i sig gör språket lite svåranalyserat och många som ska lära sig att prata svenska har problem med att logiken kan halta, eller att det är olika regler som gäller i olika sammanhang.

Men låt oss titta närmare på ett par andra språkliga fenomen, händelser och regler som gör det svenska språket roligare.

Svenska ord som låneord i andra språk världen över

En rolig sak med det svenska språket är att många andra länder och språk har lånat in ord från svenskan och använder som låneord i sitt eget språk. Ett konkret exempel är engelskan som har lånat in ord som gravlax, smorgasbord, knäckebröd, trapp och ombudsman. Några av orden används frekvent och inte minst orden smorgasbord och ombudsman dyker upp titt som tätt i kulturen.

Med tanke på den naturliga kopplingen till Finland, både historiskt och geografiskt, är det inte konstigt att det finska språket lånat in en del svenska ord. Lääni (län), laki (lag), uuni (ugn) och ranta (strand) är några av språken som kommer direkt från det svenska språket.

I det franska språket går det också att hitta orden gravlax och ombudsman, som även finns i det engelska språket. Just ombudsman går faktiskt att hitta i språk som det italienska, luxemburgiska och nederländska språket likaså. Men också i det portugisiska, polska, ryska, rumänska och tjeckiska språket.  Det är lite roligt att ett sådant ord har blivit så utbrett.

Nyordlistan kommer varje år

Årligen släpps den svenska nyordslistan, som är precis vad den låter. Nämligen en lista över det årets nya ord, som nu blir en officiell del av det svenska språket. Det går ofta att härleda nyorden till någon slags samhällelig förändring eller stor händelse. Ett sådant exempel är ordet zlatanera, som betyder att dominera något kraftigt. Det har naturligtvis en direkt koppling till fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic.

Domedagsskrollande, gangfluencer och zoomtrötthet är tre andra ord som tog sig in på nyordslistan nyligen. Det gjorde även ett sådant ord som coronabubbla. Samtliga dessa ord går att härleda till att det skedde stora förändringar i samhället under den här perioden, då bland annat till följd av coronapandemin.

Guiness Rekordbok hyllar det svenska språket

I den berömda Guiness Rekordbok går det bland annat att läsa om det svenska språket allra längsta ord, som är nord-väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-system-diskussions-inläggs-förberedelse-arbeten. Eftersom det svenska språket primärt jobbar med ihopskrivna ord finns det alla möjligheter att sätta ihop väldigt långa ord i svenskan, som inte går att överträffa i många andra språk.

Om man däremot ska se till Svenska Akademins ordlista är det längsta svenska ordet realisationsvinstbeskattning, och det består av totalt 28 bokstäver. Det är också väldigt långt i ett globalt perspektiv.

Det kortaste svenska ordet är naturligtvis ö, å och i, som endast består av en bokstav vardera. Det säger sig själv att det inte går att skriva ett kortare ord än så. Det är däremot en lite rolig detalj att det svenska språket består av ord som är mellan 1 och 28 bokstäver långa. Det tyder på en väldig bredd i språket!

Relaterade inlägg