Hur många timmar får du maximalt köra under en vecka?

by baggu

Hur många timmar får du maximalt köra under en vecka?

Körtider och rasttider är en viktig del av god transportpraxis och regler. Så, hur mycket får en förare köra under en vecka? Svaret beror på flera faktorer, som typ av fordons och vilka internationella regler som gäller.

Regler för kör- och raster

Det vanligaste intervallet för körning är bland tunga fordon, som lastbilar och bussar. Dessa förare får maximalt köra 56 timmar under en vecka. Men det finns också en begränsning per två veckor, vilket är 90 timmar.

Frågan om säkerhet

Utom att följa lagarna behöver föraren komma ihåg att ta noggranna raster. Det är inte bara viktigt för att hålla lagen, men också för säkerheten. Oavsett om du kör ett stort fordon eller en bil är det viktigt att vara sund och vaken.

Vi redovisar några av dessa regler i nedanstående tabell för att ge en klarare bild.

Fordons Typ Max timmar per vecka Max timmar per 2 veckor
Lastbil & Buss 56 Timmar 90 Timmar
Personbil Inga specifika regler Inga specifika regler

Sista tankar

Kom ihåg, dessa lagar och regler finns inte bara för att styra transportbranschen, men också för att skydda förarna och andra på vägen. Så, hur många timmar får du maximalt köra under en vecka? Det kan variera, men att hålla sig säker och uppmärksam är alltid avgörande.

Så, kör försiktigt och följ alla regler och förordningar! Din säkerhet och hälsan för alla på vägen beror på det.

Relaterade inlägg