editorial1

Anders Lindberg – ledarskribent

by baggu

I en välmående demokrati ska en levande debatt ständigt pågå. Pressen måste vara fri och olika åsikter i viktiga samhällsfrågor ska kunna ventileras. En viktig roll i den demokratiska processen har tidningarnas ledarsidor, där politiska redaktörer har huvudrollen. En av dem är Anders Lindberg som skriver i Aftonbladet.

Några snabbfakta om Anders Lindberg

Född1972
UtbildningJurist och magisterexamen i idé- och lärdomshistoria
YrkeJournalist
Politisk hemvistSocialdemokrat
FamiljGift med politikern Åsa Westlund

Debatt och politik i medier

Demokratin har förvisso sina rötter i antiken. På den tiden fanns inga massmedier utan åsikter fick föras fram inom en mindre krets. Men det kunde vara farligt. Sokrates skrev aldrig något utan det fick hans efterföljare Platon göra. Icke desto mindre ansågs Sokrates idéer var så farliga för ungdomen att han dömdes till döden. Han blev sin egen skarprättare och tömde en giftbägare.

I Sverige anses ledare med journalistisk opinionsbildning ha utvecklats av Lars Johan Hierta i tidningen Aftonbladet, dvs den tidning där Anders Lindberg idag är politisk chefredaktör. Hur fungerar då en ledarsida? En huvudledare i en tidning är oftast osignerad och anses då representera tidningens politiska inriktning. Dessutom förekommer signerade inlägg eller krönikor, där egna åsikter framförs av skribenten. 

Utskrattad och hotad

Men hur relevant är ledarsidor idag och hur många läser dem? Inte sällan förutspås tidningarnas ledarsidor en snar död och någon känd debattör har även skrivit en nekrolog över dem. Samtidigt finns det forskning som visar att hälften av läsarna dagligen tar del av ledarsidan i sin tidning. 

Även i det moderna samhället kan det vara farligt att föra debatt. Det får de flesta ledarskribenter känna av. Deras politiska ställningstaganden utsätts för en obarmhärtig granskning på sociala medier som Facebook och Twitter. För sina åsikter kan ledarskribenter till och med utsättas för mordhot. Och hoten framförs naturligtvis anonymt. 

Anders Lindberg och legendariska föregångare

Om Anders i framtiden kommer att bli ihågkommen som en legendarisk politisk redaktör är för tidigt att avgöra, men det finns flera föregångare som gjort avtryck i politiken. 

En legendar är Axel Danielsson som efter konflikt med Hjalmar Branting flyttade till Malmö och startade tidningen Arbetet år 1887. Hans texter ansågs farliga och han dömdes till 18 månaders fängelse. I fängelset fortsatte han skriva för tidningen och blev något av en martyr.

Ledarskribenter som haft kurage att byta åsikt och avvika från tidningens gällande partilinje vinner ofta respekt. DN:s chefredaktör Herbert Tingsten var en sådan. Han motsatte sig statskyrkan, monarkin och boxningssporten. Han förespråkade ett svenskt kärnvapenprogram. 

Tingsten efterträddes av Olof Lagercrantz, vars åsikter blev alltmer radikaliserade både vad gäller kultur och politik. Inte minst kom detta till uttryck i hans engagemang för Vietnamrörelsen.

Anders Lindberg – karriär och familj 

Anders Lindberg tycks allt sedan ungdomen ha sysslat med politik. Här följer några avgörande steg:

  • Engagerad i Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU)
  • Ordförande i European Community Organisation of Socialist Youth (ECOSY) åren 2001 – 2005
  • Politisk sakkunnig på Utrikesdepartementet
  • Ledamot av fullmäktige i Haninge kommun
  • Politisk chefredaktör för Aftonbladet

Vi vet inte särskilt mycket om Anders Lindbergs familj förutom att hans fru, Åsa Westlund, är politiskt aktiv. Förutom att vara riksdagsledamot har hon varit Europaparlamentariker. 

Anders Lindberg i debatt 

Om Anders Lindberg finns med i debatten riskerar man inte slätstrukna meningsutbyten.

Medier älskar att “tussa ihop” honom med personer som företräder synpunkter från det som anses vara högersidan i politiken, exempelvis Ivar Arpi och Alice Teodorescu. Medan Lindberg i första hand försvarar den politik som förts och förs av det socialdemokratiska partiet intar hans meningsmotståndare en borgerlig hållning men utan direkt uttalade partisympatier. Vi kan kanske ibland förstå Anders Lindbergs frustration över detta otydliga motstånd. 

Anders Lindberg i P1 och Aktuellt

Hur kan vi få del av Anders Lindbergs åsikter? Att läsa Aftonbladet är naturligtvis det säkraste sättet. Men Anders för även debatt i andra medier. Han förekommer ofta i TV:s Aktuellt. I radioprogrammet “Godmorgon Världen” på söndagar tvingas ledarskribenter ta ställning till olika dagsaktuella frågor. Där kan Lindberg få möta debattörer som Heidi Avellan från Sydsvenska Dagbladet eller Anna Dahlberg från Expressen. Samtliga tre bidrar till en livgivande söndagsmorgon för den politiskt intresserade. 

Hur är då Anders Lindberg som debattör? Förmodligen beror bedömningen på om man delar hans åsikter eller ej. Vi kan dock konstatera att han vid något tillfälle har blivit utskrattad i en politisk pajkastning. Måhända var det när han påstod att Kristdemokraterna (KD) förde SD:s politik. När han delade åsikten, att bilbränder kunde vara ett sätt att påverka en valrörelse, får han kanske stå ut med kritiska kommentarer.

Relaterade inlägg