You and i drink the poison from the same vine

by baggu

”Du och jag dricker giftet från samma vinstock”

Visst har du hört uttrycket, ”du och jag dricker giftet från samma vinstock”? Vad betyder uttrycket? Detta ordspråk talar om det mänskliga tillståndet, om vår gemensamma erfarenhet, inte bara av livets skönhet och glädje, men också av dess bitterhet och smärta. Det är en metafor som visar hur vi alla är sammankopplade, och hur vi delar både livets gåvor och dess prövningar.

De gemensamma erfarenheterna

Just det, vi delar alla på de goda och dåliga i livet, precis som de söta och beska druvorna från samma vinstock. Våra erfarenheter, glädjeämnen och utmaningar kan skilja oss åt, men i grunden hänger vi samman. Vi är mänskligheten, förbundna med varandra genom vår gemensamma resa genom livet.

Mänsklig erfarenhet Söt druvor Beska druvor
Kärlek Att bli älskad Hjärtesorg
Att lyckas Framgång Misslyckande
Vänskap Nya vänner Mänskliga konflikter
Hälsa God hälsa Sjukdom

Att acceptera livets gåvor och prövningar

Att acceptera att ”du och jag dricker giftet från samma vinstock” innebär att acceptera realiteten av livet, med dess upp- och nedgångar. Det innebär att leva i gemenskap med alla människor, att dela med sig av sina erfarenheter och att lära sig av varandra. Att acceptera livets blandade gåvor och prövningar är att växa som människa och att lära sig att navigera i livet med styrka, vishet och empati.

En sammanvävd värld

Så nästa gång du hör ”du och jag dricker giftet från samma vinstock”, kom ihåg att vi alla är sammankopplade. Vi tar del av livets fruk

Relaterade inlägg