I am not a king i am not a god

by baggu

”Jag är inte en kung, jag är inte en gud”

Om denna kraftfulla uttycket får vi oss en stund att fundera över livets djup. Vad innebär det att vara en kung? Vad är det att vara en gud? Inom oss alla bor det en förmåga att påverka, leda och inspirera. Vi kanske inte bär kronor på våra huvuden, eller styr över universumet, men vi har alla potential att bli ”kungar” och ”gudar” i våra egna liv.

Släpp taget om den externa kraften

Istället för att söka efter makt och status, borde vi kanske söka efter inneboende kraft och personligt inflytande. Gudomlig makt är inte bara förbehållen för de som sitter på tronen eller styr över mänskligheten. Det handlar om att hitta vår egen kraft, att påverka och att göra skillnad inom våra egna liv. Så frågan är, hur hittar vi vårt eget ”kungarike” och vår egen ”gudomlighet” i en värld som ständigt vill kategorisera oss?

Roll Innebörd Förmågor
Kung En symbol för makt och auktoritet Leda, Influera
Gud Oändlig kraft och visdom Skapa, Inspirera
Individ Du som läser detta just nu Att hitta sin egen väg, skapa sitt eget ”kungarike”

Skapa ditt eget kungadöme

För att hitta vårt eget ”kungarike” behöver vi definiera vad som är meningsfullt för oss.

  1. Förstå dina värderingar: Vad är viktigt för dig? Vad driver dig?
  2. Sätt upp mål: Vad vill du uppnå? Hur vill du påverka?
  3. Gör åtgärdsplan: Hur kommer du dit? Vilka steg behöver du ta?

Utforska din inre gudomlighet

Gudomlighet handlar om att erkänna och utnyttja vår fulla potential. Den befinner sig redan inom oss – vi måste bara lära oss att använda den. När vi börjar leva i linje med våra värderingar och strävar mot våra mål blir vi mäktiga på vårt

Relaterade inlägg